Browse By

Надіслати новину

Ми хочемо, щоб на цьому сайті з’являлись усі актіальні новини та уся найважливіша інформація про діяльність Лицарів Колумба в Україні. Просимо, щоб Великі Лицарі, або інші уповноважені представники Рад надсилали повідомлення про події чи діяльність Рад (10-12 речень та 2-3 фотографії).

У стрічку новин надсилайте інформацію про всі події, діяльність, зустрічі, що мали місце. У цьому розділі також можуть розміщуватись анонси важливих подій чи посилання на важливі події, які проводитимуться за участю Лицарів Колумба в Україні.

Детальну інформацію з фото просимо надсилати на e-mail Регіонального Делегати (див. Контакти), або на e-mail lk@lytsarikolumba.com.